اینورتر Danfoss Micro Drive

قیمت  : تماس بگیرید

4 کیلووات معادل 5 اسب بخار

3 فاز به 3 فاز

توضیحات