اینورتر Mitsubishi D700

قیمت  : تماس بگیرید

.45 کیلووات معادل 1/2 اسب بخار

3 فاز به 3 فاز

توضیحات