سری LX

سری مخصوص اسانسور

توضیحات

درایوها بر روی انواع سیستمهای آسانسور و پله برقی قابل نصب می باشند .

این درایو برای آسانسورهای تا سرعت 2متر بر ثانیه مناسب است

درایو با انواع موتورهای آسانسور موجود در بازار سازگار می باشد و محدودیت خاصی در نوع موتور وجود ندارد .

سیستم نجات اضطراری درایو با ولتاژ باطری کار می کند و هنگام قطع برق بصورت اتوماتیک کابین آسانسور را تا سر طبقه حرکت می دهد.

LX کاتالوگ سری