SSI 800

جدیدترین نسل SSI  پرتوان و پرقدرت مدل SSI800

این دستگاه جهت تمام کاربردهای صنعتی قابل استفاده می باشد.

توضیحات

جدیدترین نسل SSI  پرتوان و پرقدرت مدل SSI800

دستگاه SSI800 با داشتن مدکنترلی V/F و Vectore  بسیار مناسب جهت اعمال تنظیمات مختلف به موتور می باشد.این اینورتر با دارابودن Torque Control بسیار دقیق جهت دستگاه های کشش پیشنهاد بسیار مناسبی می باشد.
SSI800 با دارابودن PLC داخلی جهت تنظیم برنامه در چند مرحله را به کاربر میدهد. این اینورتر کارآمد قابلیت 6کارت خارجی که یک کارت انکدر، انکدر1با تغذیه 24.VDC الی 12.V با 150mA  و ورودی A.B.Z به صورتPush-Pull با فرکانس 50KHZ و خروجی A1,B1 ، انکدر 2 با تغذیه200mA و 5V و ورودی Z+/Z- و B+/B- و A+/A- و به صورت دفرنشیال سیگنال با قابلیت فرکانس 200KHZ و خروجی B+/B- و  A+/A- و انکدر3 بــا تغذیه VRMS:5~7VDC و به صورت رِیزالوِر و با قابلیـت فرکانــس 10KHZ و ورودی Cos+/Cos- و Sin+/Sin- قابل استفاده است.

و دو کارت برای شبکه ، که کارت 1 پروفی باس با پورت DB5 با قابلیت GSD فایل و کارت 2 پروفی نت با ترمینال RJ45 و در انتها یک کارت I/O خواهد بود.
PID دستگاه نیز برقرار است و همچنین جهت پمپ ها Wake up & Sleep برنامه ریــزی شده است.
SSI800 تا توان 22KW داری چاپر داخلی می باشد و از 37KW به بالا چوک DC از ایـندستگاه حفاظت میکند.
ورودی و خروجی های این دستگاه:
6 Digital inputs –  1 Digital Outputs  و 2 Analog inputs – 1 Analog Output و2 Relay Outputs
این دستگاه جهت تمام کاربردهای صنعتی قابل استفاده می باشد.